Kjell Haraldsson, JJ Marsh, Daniel Bergström, Jakob Fogelqvist och Phillip Bastin (Benjamin Fogelqvist utanför bilden).

Kjell Haraldsson, JJ Marsh, Daniel Bergström, Jakob Fogelqvist, Alvaro Svanerö och Phillip Bastin (Benjamin Fogelqvist utanför bilden).