Det var bara drygt två år sedan vi senast hade en spelning men det känns som om det hade gått ett helt sekel sen sist.